Læreplaner

Pædagogiske læreplaner i Samsø Børnehus

Den 1. august 2004 blev der lavet en bekendtgørelse omkring læreplaner i daginstitutioner. Med denne indførelse af pædagogiske læreplaner blev kravene til pædagoger skærpet yderligere. Der blev opstillet mål for læring, beskrivelse af valg af metoder og aktiviteter samt, en plan for, hvordan vi skulle dokumentere og evaluere læreprocesser. Vores rolle som pædagoger blev ændret fra at være vi bør og kan noget med børnene til, at vi skal noget med børnene. Vores arbejde med børnene er blevet mere synligt. Vores status har altid være lidt at vi “bare” passer børn nej nu fik vi faktisk mulighed for at dokumentere vores faglighed og kompetencer i forhold til at arbejde metodisk med vores kommende samfundsborgere.

 • Barnets alsidige personlige udvikling
 • Sociale kompetence
 • Sprog
 • Krop og bevægelse
 • Natur og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer og værdier

Disse 6 temaer er vores udgangspunkt i det daglige arbejde med børn. I nedenstående vil der komme en uddybende forklaring til ovenstående punkter. God læselyst 🙂

Barnets alsidige personlige udvikling

Det kan vi som pædagoger:

 • være opmuntrende og anerkendende overfor barnet
 • møde barnet med positive forventninger og reaktioner
 • hjælpe barnet med at få kendskab og tiltro til sig selv som person
 • sørge for, at barnet for mulighed for at vise forskellige sider af sig selv
 • åbne muligheder for, at barnet kan udtrykke sine tanker, følelser og give sin mening til kende
 • Opmuntre barnet til at udforske omverden, tage initiativ, være med til at bestemme

Sociale kompetencer

Det kan vi som pædagoger:

 • sørge for behagelig omgangstone
 • skabe gode muligheder for børnenes leg
 • opfordre børnene til at lytte til hinanden og føre indbyrdes samtaler
 • lade børnene samarbejde om opgaver, som de er interesseret i og har indflydelse på
 • skabe situationer, hvor børnene glædes over at være sammen og føler fællesskab
 • hjælpe børnene til at forstå andres behov, og opmuntre dem til at vise omsorg og tage hensyn til hinanden
 • opmuntre børnene til at være aktiv deltagende og tage medansvar for fællesskabet
 • opfordre børnene til at løse opgaver sammen
 • opfordre børnene til at komme med forslag til løsning af problemer og konflikter

Sprog

Det kan vi som pædagoger:

 • skabe situationer, hvor børnene i ro kan udtrykke sig og blive lyttet til
 • fortælle historier for børnene og lade børnene fortælle historier for hinanden
 • give barnet mulighed for at udtrykke sig i ord, kropssprog, billedsprog, dans, drama og leg
 • udvikle en kultur, hvor børnene taler sammen
 • tilrettelægge projekter ud fra børnenes fælles interesser og sørge for at tilgodese børnenes mange forskellige udtryksformer samt åbne op for snak om det fælles arbejde
 • understøtte børnenes nysgerrighed overfor tal og bogstaver og hvad, de kan bruges til

Krop og bevægelse

Det kan vi som pædagoger:

 • indrette legepladsen, så den inspirerer børnene til fysisk udfoldelse
 • arrangere udflugter til spændende udflugtsmål i lokalområdet
 • sammen med børnene finde steder i skoven og grøfter, hvor børnene kan bevæge sig
 • inspirere børnene til at lege bevægelseslege, lave rytmik og gøre gymnastik
 • opmuntre børnene til at spille fodbold og andre boldlege
 • tale om og tilberede sund mad
 • lave aktiviteter og forløb om kroppen og dens funktion
 • lave aktiviteter og forløb, hvor der er fokus på sundhed

Naturen og naturfænomener

Det kan vi som pædagoger:

 • give børnene mulighed for at så, plante og lave spiringsforsøg
 • følge udvalgte træer gennem de fire årstider sammen med børnene
 • opmuntre børnene til at lege med vand, sand, jord, mudder og bygge snemænd
 • lave vindmøller og sætte drager op sammen med børnene
 • tænde bål og lave bålmad sammen med børnene
 • opfordre børnene til at studere smådyr (snegle, regnorme, bænkebider, biller) ved at bruge diverse redskaber
 • tage med børnene ud og fiske ved sø eller strandbred
 • lade børnene arbejde med vægt, form og antal
 • opfordre børnene til at arbejde med naturmaterialer, f.eks. presse blade og blomster, snitte og save grene, lave ting af kogler, kviste, kastanjer og bark

Kulturelle udtryksformer og værdier

Det kan vi som pædagoger:

 • give børnene tid og ro til at eksperimentere med forskellige farver, former og materialer
 • lave aktiviteter og forløb, hvor det kreative element vægtes højt
 • sørge for at børnene deltager i dansk og udenlandske traditioner omkring højtider og årstider
 • give børnene erfaringer med teater, museer, film og bibliotek
 • lave drama, teater, cirkus, musik, sang samt digte historier med børnene
 • give plads til børnenes egne kulturskabende aktivitete