PPR, talepædagog mv.

Vi samarbejder med PPR Skanderborg  (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning ) og en talepædagog.

Vi har udelukkende kontakt med PPR, hvis forældrene har givet tilladelse dertil. PPR vejleder, undersøger og rådgiver os og forældrene til børn med særlige behov.

Hvis I ønsker kontakt med PPR, kan det gøres i samarbejde med børnehaven, eller I kan  rette henvendelse selv.

Man har ret til at få sit barn sprogtestet, når det er 3½ år. Kontakt børnehavens personale, hvis I er bekymrede for jeres barns sprogudvikling.