PPR, talepædagog mv.

Vi har samarbejde med PPR Skanderborg  (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning ) samt talepædagog.

Vi har udelukkende kontakt med PPR, hvis forældrene har givet tilladelse dertil. PPR vejleder, undersøger og rådgiver os og forældrene til børn med særlige behov.

Hvis I ønsker kontakt med PPR, kan det gøres i samarbejde med børnehaven, eller I kan selv rette henvendelse.

Man har ret til at få sit barn sprogtestet, når det er 3½ år. Kontakt børnehavens personale hvis I  er bekymrede for jeres barns sprogudvikling.