Pædagogik

Her i Samsø Børnehus arbejder vi med afsæt i  den anerkendende pædagogik .

Anerkendende pædagogik tager udgangspunkt i den norske psykolog Anne Lise Løvlie Schibbyes teori om at anerkende relationer.

Det er vigtigt for os at sætte os ind i barnets sted. Vi skal kunne skifte perspektiv og opleve, hvorfra barnet taler/handler i en given situation. Vi arbejder med at anerkende hinanden og være åben overfor, at vi kan være forskellige og har forskellige opfattelser.

Vi tager ansvar for at relationerne er godt og trygge. ”Bliv i dine egne bukser”. Vi arbejder med at lære børnene at reflektere over sig selv i relationer til andre børn.

Vi har som voksne et ansvar for relationens kvalitet. Relation barn-voksen er en asymmetrisk relation, hvor vi som voksne omsorgspersoner har teten. Vi skal definere relationernes regler, hvad er rigtigt og forkert, hvad er legitimt osv.

Vi arbejder med børns naturlige interesse, kærlighed og nysgerrighed og dette er med til at sætte dagsordenen.

• Vi møder jeres børn i børnehøjde
• Vi ser og bekræfter, at vi ser børnene, hvor vigtigt det er f. eks. at få tegnet færdig selvom at vi er på vej til noget andet.
• Børnene skal føle sig set og mødt

Vi glæder os til at tage i mod jeres barn, og I er velkomne til at komme forbi til en snak samt se vores børnehave.