Personale

Janne Helms Dalgaard Pædagogmedhjælper

Karen Nørgaard Sørensen Pædagog

Hanne Lise Larsen, Pædagog

Thea Ahlefeldt Pædagogmedhjælper

Karina Frisk, Stedfortræder for Lone

Lone Hoberg Therkildsen Leder

Joan Stjerne Jørgensen Pædagogisk assistent