Personale

Janne Helms Dalgaard Pædagogmedhjælper

Karen Nørgaard Sørensen Pædagog

Lisbet Toft, Støttepædagog

Pia Roslev, Pædagog

Hanne Lise Larsen, Pædagog

Thea Ahlefeldt Pædagogmedhjælper

Karina Frisk, Stedfortræder for Lone

Lone Hoberg Therkildsen Leder

Joan Stjerne Jørgensen Pædagogisk assistent