Personale

Janne Helms Dalgaard Pædagogmedhjælper

Karen Nørgaard Sørensen Pædagog

Hanne Lise Larsen, Pædagog

Thea Ahlefeldt Pædagogmedhjælper

Karina Frisk, Konstitueret leder

Joan Stjerne Jørgensen Pædagogisk assistent og “madmor”