Krop & bevægelse

Bevægelse er en vigtig del af børns motoriske udvikling, derfor har vi i Samsø Børnehus stort fokus på dette område.
Da vi er en naturbørnehave vægter vi leg og bevægelse i naturen højt. Vi gør dagligt brug af naturen omkring os, dette både i vores store have/legeplads samt i nærområdet som tæller strand, skov og høje bakker.
Samsø Børnehus har til huse i en gammel skole med en stor asfalteret skolegård. Her kan børnene i trygge omgivelser lære at cykle, stå på stylter og styrer mooncars.
Derudover har begge grupper en ugentlig dag i gymnastiksalen hvor vi gennem leg og bevægelse har fokus på det enkeltes barns motoriske udvikling.

Projekt Sangglad

Vi er med i projektet ”Sangglad” som vil give sangen en helt central plads i børnenes dagligdag. Vi bliver certificeret som værende en Sangglad institution i september 2018.
Læs mere om projektet på www.sangglad.dk.