Krop & bevægelse

Bevægelse er en vigtig for børns motoriske udvikling, og i Samsø Børnehus har vi derfor også fokus på dette område. Vi arbejder med krop og bevægelse på flere forskellige måder.

Samsø Børnehus har til huse i en gammel skole med en stor skolegård. Her kan børnene i trygge omgivelser lære at cykle, stå på stylter og styrer mooncars.
Derudover har alle grupper en ugentlig dag i den gamle gymnastiksal, hvor vi gennem leg og bevægelse har fokus på det enkeltes barns motoriske udvikling.

Da vi er en naturbørnehave vægter vi leg og bevægelse i naturen højt. Derfor gør dagligt brug af naturen omkring os, dette både i vores store have/legeplads samt i nærområdet med ture til strand, skov og høje bakker.

Projekt Sangglad

Vi er med i projektet ”Sangglad” som vil give sangen en helt central plads i børnenes dagligdag. Vi bliver certificeret som værende en Sangglad institution i september 2018.
Læs mere om projektet på www.sangglad.dk.