Bestyrelse

Bestyrelsen i Samsø Børnehus

Formand: Jacob Mohr Nielsen
E-mail: jacobmohrnielsen@gmail.com
Tlf.: 30 25 36 45

Næstformand: Rikke Aurø
E-mail: aura@samsoe.dk
Tlf.: 30 32 72 04

Bestyrelsesmedlem: Ditte Jørgensen
E-mail: dittepigen@hotmail.com
Tlf.: 24 97 19 88

Bestyrelsesmedlem: Tina Liholm
E-mail: tinasamso@hotmail.com
Tlf.: 30 35 60 15

Bestyrelsesmedlem: Andreas Hansen
E-mail: nashhansen1@hotmail.com
Tlf.: 50 36 37 85

Bestyrelsesmedlem: Solvejg Nielsen
E-mail: solvejgp@gmail.com
Tlf.: 60 82 74 91

Medarbejderrepræsentant: Karina Frisk
E-mail: aukf@samsoe.dk
Tlf.: 23 45 49 75

Leder: Lone Hoberg Therkildsen
E-mail: aulht@samsoe.dk
Tlf.: 51 37 71 43/42