Årshjul/traditioner

Januar
Start på skoleprojekt.

Februar
Fælles Forældremøde

Til fastelavn slår vi katten af tønden i Gymnastiksalen.

Marts

April
Forældremøde med generalforsamling og valg til bestyrelsen

Maj
Arbejdsdag i Børnehuset
Generalforsamling og valg til bestyrelsen i “Børnehusets Venner”

Juni
Overnatning i Børnehuset i vores cirkustelt.
Skolebørns afslutning.

Juli

August

September
Naturuge på Katrinelyst.
Udflugt til Munkholm Zoo. Med færgen 8.15 – hjemme kl. 18.00.

Oktober
Arbejdsdag i Børnehuset.

November
Bedsteforældredage.

December
Julehygge med fælles spisning. Kl.14.00 – 18.00.