Sygdom

I Samsø Børnehus følger vi de officielle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Børn bør holdes hjemme, hvis de har feber, dvs. 38° C eller højere. Børn bør også holdes hjemme, hvis de har svækket almentilstand og/eller kræver særlige pasningsforhold.
Særlige regler kan gælde for de enkelte sygdomme.

Husk telefonisk at melde jeres barn syg til børnehaven.

Barnet skal være smittefrit
Hvornår kan børn komme i børnehave, dagpleje eller i skole i forbindelse med sygdom? Ifølge Sundhedsstyrelsen er hovedreglen, at syge børn ikke må møde i institution, og at et barn med en smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter. Se Sundhedsstyrelsens publikation om smitsomme sygdomme.

Børnesår
Børn skal holdes hjemme, til hudsårene er tørre og skorperne er faldet af. Dette gælder også, selv om der er iværksat behandling.

Diarré
Barnet kan komme i børnehave, når afføringen er formet. Ved diarré forårsaget af bakterier kan der gælde særlige regler afhængig af, hvilken bakterie det drejer sig om.

Forkølelse
Der er ingen specielle restriktioner for at komme i børnehave eller i dagpleje. Barnet bør være hjemme ved feber eller svækket almentilstand.

Lussingesyge, den femte børnesygdom
Sygdommen kaldes også erythema infectiosum. Børn kan komme i børnehave, når de er feberfri, også selv om de fortsat har udslæt.

Tre-dages feber
Kaldes også exanthema subitum. Børn kan komme i børnehave, når de er feberfri.

Lus og kæmning
Børn kan komme i børnehave dagen efter, at behandlingen er startet.

Hånd-, fod- og mundsygdom
Børn kan komme i børnehave, når almentilstanden tillader det, selvom de fortsat har udslæt.

Kighoste
Børn kan komme i børnehave 5 dage efter, at antibiotisk behandling er startet. Vær dog opmærksom på, at barnet kan begynde at smitte igen, når behandlingen ophører.

Fåresyge
Barnet bør holdes hjemme, så længe der er synlig hævelse af spytkirtel. Som regel kan barnet komme i børnehave ca. 9 dage efter, at hævelsen er startet.

Lungebetændelse
Almentilstand og feber er afgørende. Når almentilstanden er tilfredsstillende, og barnet ikke længere har feber, kan det komme i børnehave.

Børneorm
Barnet kan komme i børnehave dagen efter, at behandlingen er startet.

Mæslinger
Smitte ophører 4 dage efter, at udslættet er brudt ud. Barnet kan komme i børnehave, når det har det godt og ikke har feber

Molluskler (vandvorter)
Faren for smitte mellem personer er minimal, og der er derfor ingen begrænsninger for at komme i børnehave eller dagpleje.

Ringorm
Barnet kan komme i børnehave dagen efter, at behandling er startet.

Røde hunde
Dette bør aftales i samråd med læge på grund af faren for smitte af andre. Normalt kan barnet komme i børnehave 1 uge efter, at udslættet brød ud.

Scabies (fnat)
Barnet kan komme i børnehave eller skole dagen efter, at behandling er startet.

Skarlagensfeber
Børn er smittefri, når de har fået penicillin i mindst et døgn. De kan komme i børnehave, hvis almentilstanden tillader det, og de ikke har feber.

Streptokok halsbetændelse
Børn er smittefri, når de har fået penicillin i mindst et døgn. De kan komme i børnehave, hvis almentilstanden tillader det, og de ikke har feber

Urinvejsinfektioner
Smitter ikke fra person til person. Almentilstand og feber er afgørende.

Skoldkopper
Børn bør holdes hjemme, indtil der ikke er kommet nye elementer i 2 døgn, eller til alle elementer er skorpedækkede.

Vorter
Der er ingen begrænsninger for børnehave. Vorter smitter ikke fra person til person.

Mellemørebetændelse
Sygdommen smitter ikke, derfor er der ingen begrænsninger. Feber og almentilstand er afgørende.

Øjenbetændelse
Øjenbetændelse skyldes enten virus eller bakterier. Begge typer infektioner er almindelige hos børn. Ved bakterieinfektion kan behandling muligvis forkorte forløbet noget. En eventuel smittefare er ophørt dagen efter, at behandling blev startet, selv om der fortsat er rødme i øjenkrogen.