Forældresamarbejde og bestyrelsesarbejde

Forældresamarbejde, forældremøder og bestyrelse.

Vi ønsker at man udviser åbenhed, imødekommenhed og anerkendelse overfor sig selv, sine kolleger, børnene og forældrene.

  • At kommunikationen er tydelig, til børn – personale og forældre.
  • At man har humor og kan grine med hinanden.
  • At vores pædagogiske linie er tydelig for forældrene.
  • At aktive forældre, som yder en indsats giver ejerskab og styrker børnehuset.
  • Personalets praksis skal tage udgangspunkt i omsorgsfulde og nærværende voksne.

Senest i juni måned, indkalder bestyrelsen til forældremøde. Børnehusets personale deltager og informerer om aktuelle tiltag og opridser planerne for det kommende år. Her er kan forældre bringe ønskede emner på banen, ligesom personalet kan bringe relevante temaer i forhold til pædagogik og læring på banen. Som et fast punkt er der forældremøde og valg til bestyrelsen.

Ønskede punkter til dagsordenen skal være ledelsen i hænde senest 3 uger før.