Forældremøde/GF

En gang om året indkalder bestyrelsen til forældremøde i september måned. Børnehusets personale deltager og informerer om aktuelle tiltag og opridser planerne for det kommende år. Her er kan forældre bringe ønskede emner på banen, ligesom personalet kan bringe relevante temaer i forhold til pædagogik og læring på banen. Som et fast punkt er der generalforsamling og valg til bestyrelsen.

Ønskede punkter til dagsordenen skal være ledelsen i hænde senest 3 uger før.