Børnehusets venner

Børnehusets Venner, også kaldet “Vennerne” i daglig tale, er Børnehusets støtteforening. Foreningen er drevet frivilligt af forældre til børn i børnehaven.

Formål:

Formålet med Vennerne, er at samle oplevelser (og penge) ind til børnene i Børnehuset. Dette gøres via fundraising, lotteri, pantindsamling og lokale samarbejder med øens aktører, samt ved at gøre opmærksom på foreningens årlige medlemskab og kontingent. 

Vennerne hjælper Børnehuset med ekstraordinære indkøb, der ligger udover børnehavens almindelige drift og som kan gøre hverdagen sjovere for børnene. F.eks. sponsorerer vi ture i hoppeland i Sambiosen i skolernes kalender-ferie til de børn, som ikke har ferie. Vi bidrager bl.a. med nyt legetøj, nyt sandkassesand, børne-haveredskaber, fastelavnstønder og ture. Vi står også for små events, som f.eks. Nytårskur i januar måned. 

Det er vigtigt for os at nævne, at de penge, som foreningen får ind fra medlemskontingent, at de bruges det indeværende medlems år. Det betyder, at dit barn får glæde af din medlemsbetaling mens det går i børnehaven.

Hvordan jeg bliver medlem og støtter foreningen:

For 150 kr. pr. år kan alle, der ønsker at støtte op om det gode børneliv i Samsø Børnehus blive medlem af støtteforeningen Børnehusets Venner. 

Vi anbefaler, at forældre til børn i Børnehuset er medlem så længe deres børn går i børnehaven. Men det er selvfølgelig frivilligt. Lokale borgere, venner af børnehaven og familiemedlemmer til et barn i Børnehuset kan selvfølgelig også blive medlem. 

Kontingent er fastsat til 150 kr. pr. år. Perioden løber fra september til september, men du kan selvfølgelig melde dig ind hele året. 

Betalingsoplysninger:

MobilePay nummer: 82715

Reg. nr.: 8401

Konto nr. 5467446

Kontakt:

Kontakt os altid gerne for stort eller småt: formand@boernehusets-venner.dk

Du kan følge foreningens arbejde på Facebook og Instagram. Søg blot på BoernehusetsVenner. 

Bestyrelsens medlemmer:

Formand: Christian Soelberg Due

Næstformand: Marie Obling Møller

Kasserer: Thea Øster Larsen

Almindeligt medlem: Mia Glud Flytkjaer

Almindeligt medlem: Katrine Kim Hougesen

Næste generalforsamling

Finder sted i forbindelse med arbejdsdagen i Samsø Børnehus i Q2.

Vedtægter

Bestyrelsens vedtægter kan findes ved at trykke her.