Børnehusets venner

Børnehusets venner er en støtteforening med det ene formål at støtte Samsø Børnehus moralsk og økonomisk.

”Vennerne” er drivkraften bag ”Delleboden”, som under Samsø Festival bemandes af frivillige forældre. Overskuddet herfra bruges til at holde Samsø Børnehus fri for udgifter i forhold til bussen ”Buster”, samt økonomisk at hjælpe med oplevelser, legetøj, forbedringer af legeplads og afholdelse af diverse arrangementer, eksempelvis den årlige tur til Munkholm Zoo.

Man kan blive medlem af bestyrelsen i Børnhusets venner ved den årlige generalforsamling.
Kontakt bestyrelsesmedlem Tina Lilholm hvis du ønsker at vide mere.