Børnehusets venner

Børnehusets venner er en støtteforening med det ene formål at støtte Samsø Børnehus moralsk og økonomisk.

”Vennerne” er drivkraften bag ”Delleboden”, som under Samsø Festival bemandes af frivillige forældre. Overskuddet herfra bruges til at holde Samsø Børnehus fri for udgifter i forhold til bussen ”Buster”, samt økonomisk at hjælpe med oplevelser, legetøj, forbedringer af legeplads og afholdelse af diverse arrangementer.

Man kan blive medlem af bestyrelsen i Børnhusets venner ved den årlige generalforsamling.