Forældrebetaling

Prisen for en fuldtidsplads inkl. kost er 2100 kr. pr. måned fra 01.10.2023.

Samsø Børnehus følger Samsø kommunes regler om søskendetilskud og friplads.

Her du behov for deltidsplads, kan der ansøges herom ved, at sende en mail på samsoeboernehusleder@gmail.com
Taksten følger den gældende takst i Samsø kommune.

Udmeldelse skal ske med én måneds varsel pr. d. 1. eller 15. i måneden.