Forældrebetaling

Prisen for en fuldtidsplads inkl. kost er 1900 kr.  pr. måned i 2020.

Samsø Børnehus følger Samsø kommunes regler om søskendetilskud og friplads.

Her du behov for deltidsplads, kan der ansøges herom ved, at kontakte ledelsen eller sende en mail på samsoeboernehuskontor@gmail.com
Taksten følger den gældende takst i Samsø kommune.

Udmeldelse skal ske med én måneds varsel pr. d. 1. eller 15. i måneden.